posjeta americi

Međunarodna Trauma konferencija 2010. (Reno, Nevada)

Urednički odbor ITLS-a

 • Donna Hastings, MA, EMT-P predsjedatelj
 • John E.Campbell, MD, FACEP počasni predsjedatelj, Camp Hill, Alabama
 • Roy L. Alson, Phd, MD, FACEP, Winston - Salem, NC
 • William Pfeifer III, MD, FACS, Littleton, CO
 • Sabina Braithwaite, MD, MPH, FACEP
 • Roberto Rivera, RN, BSN, EMT-B, Manati, PR
 • Ann Marie Dietrich, MD, FACEP, FAAP, Columbus, OH
 • S. Robert Seitz, M.Ed., RN, NREMT-P, Pittsburgh, PA
 • Kyee H. Han, MBBS, FRCS, FFAEM, Middlesbrough, England
 • J. T. Stevens, NREMT-P (ret.), Douglasville, GA
 • Eduardo Romero Hicks, MD, Guanajuato, Mexico
 • David Maatman, NREMT-P/IC, CCEMT-P, Grand Rapids, MI

Izvršna direktorica

Virginia Kennedy Palys, JD, Downers Grove, IL

Nekoliko riječi o ITLS-u

Organizacija je osnovana u Sjedinjenim američkim državama ranih 1980-tih kao Basic Trauma Life Support (BTLS). Od lokalnog i regionalnog tečaja za djelatnike izvanbolničkih hitnih medicinskih službi BTLS je izrastao u globalnu organizaciju s više od 80 podružnica i trenažnih centara diljem svijeta, zbog čega je 2005. godine preimenovan u International Trauma Life Support (ITLS).

Kao prvi takav tečaj u svijetu, ITLS je međunarodno prihvaćen kao standardni program edukacije za izvanbolničko zbrinjavanje ozljeđenika.

ITLS obuka polaznicima pruža teoretsko znanje i praktične vještine potrebne za učinkovito zbrinjavanje traumatiziranih pacijenata, s naglaskom na brzu procjenu i pregled ozljeđenih osoba, identifikaciju svih stanja koja neposredno ugrožavaju život, te primjenu odgovarajućih postupaka u svrhu sprječavanja posljedica ozljeđivanja.

Budući da u zbrinjavanju ozljeđenih osoba na mjestu događaja sudjeluju i nemedicinske službe (vatrogasci, policajci, vojska, gorski spašavatelji,…) ITLS tečajevi se, osim po naprednom programu za djelatnike medicinske struke, provode i po osnovnom programu (za djelatnike drugih službi).

Upravni odbor ITLS-a

 • John E. Campbell, MD, FACEP predsjednik, Camp Hill, Alabama
 • Peter Gianas, MD, predsjedatelj, Starke, FL
 • Sabina Braithwaite, MD, MPH, FACEP
 • Neil Christen, MD, FACEP, tajnik - rizničar, Anniston, AL
 • Russel Bieniek, MD, FACEP, Erie, PA
 • Amy Boise, NREMT-P, Phoenix, AZ
 • Jonathan L. Epstein, MEMS, NREMT-P, Wakefield, MA
 • Gianluca Ghiselli, MD, Torino, Italy
 • John Mohler, RN, Sparks, NV
 • Wihelmina Elsabe Nel, MD, Bloemfontein, Free State, South Africa
 • William Pfeifer III, MD, FACS, Littleton, CO
Share This